Prof. Giovanni Leoni - Carnegie Mellon University
Prof. Ian Tice - Carnegie Mellon University
Prof. Nicola Arcozzi - Università di Bologna
Prof. Pavel Mozolyako - St. Pietroburg State University